dijous, 24 de desembre de 2015

Nadala medieval


De la Verg inperial,
asò és bo,
alegra·n só

Nasqué lo rey eternal;
esta nit fo.
Açò és bo;
alegra·n só.

Àngells venían cantant
al infantó;
alegra·n só.

Cansons li dehian denant,
a lur bon so.
Alegra· só.

Los  pastors, amonestats
en vissió
alegre·n só,

preguéran los lurs gauatos
e lo saró
alegra·n só.

E·n Batlem se'n van molt prest,
per veure-hó
Alegra·n só.

Axí·u han trobat tot cert,
com dit lurs fo.
Alegra·n só.

En sta nit de Nadal
ab gros capó
(alegra·n só),

beguéran del vi del barral
e del flaschó
Alegre·n só.

De las neulas ma torrau
tot ma sap bo.
Alegra·n só.

Puys diré alegrament
del infantó
alegre·n só,

de la lengua molt plasent
e com és bo,
Alegra·n só.


(Cançó XXVI inclosa a Cançons nadalenques del segle XV. Editorial Barcino. 1949.)