dimarts, 28 d’abril de 2009

El portal RECOLECTA

El portal Recolecta.net és un portal impulsat per la REBUIN, El ministeri de Cultura, el FECYT i la CRUE on es poden trobar molts recursos on-line de totes les disciplines científiques. El motor de cerca del portal és molt potent ja que tant busca al títol dels ítems com en el contingut.

Segons el portal la missió principal és "Desarrollar las herramientas para hacer efectivos los principios de la Comisión Europea en su "Comunicación sobre la Información Científica" y las subsiguientes "Conclusiones de Competitividad del Consejo Europeo sobre la Información Científica en la era digital"

Nosaltres hem provat el cercador i hem localitzat diversos articles on-line que no haviem trobat a través del google.com. A més no fa distincions entre llengües o sigui que ens poden aparèixer articles en català, castellà, anglès etc.

Esperem que aquest portal tingui utilitat en les vostres cerques i que us acompanyi en les vostres investigacions. Una eïna molt útil!

dijous, 16 d’abril de 2009

IV Seminari d'Història del Penedès

La història de la vida quotidiana és una especialitat historiogràfica apareguda fa uns anys que intenta omplir els buits que les fonts documentals de caràcter oficial presenten, tot centrant-se en les manifestacions del dia a dia de la gent. L’estudi de la vida quotidiana tracta de la recerca en la vida pública i privada, en l’espai i en el temps, en diferents períodes històrics, formacions socials i civilitzacions.

Depenent de la mirada que se li doni, pot tenir dimensions d’història general, història nacional, regional i local, i és en aquest darrer espai, de la microhistòria, en que el vol aprofundir en els estudis de la vida quotidiana

La Secció d’Història de l’Institut d’Estudis Penedesencs convoca, per a la tardor de l’any
2009, el IV Seminari d'Història del Penedès, sota la temàtica de LA VIDA QUOTIDIANA AL PENEDÈS HISTÒRIC, amb l’objectiu de conèixer l’evolució dels diversos aspectes de la vida quotidiana de la població penedesenca al llarg dels segles.

Sota el concepte de Penedès Històric s’hi aplega el territori de l’antiga vegueria i corregiment de Vilafranca (Alt i Baix Penedès,
Garraf, zones de l’Anoia i del Camp de Tarragona).

S’acceptaran comunicacions de l’àmbit de la prehistòria, la història antiga, l’edat mitjana, els temps moderns o el període contemporani. Les comunicacions poden versar sobre qualsevol temàtica relacionada amb la vida quotidiana.

A títol orientatiu es proposen els següents itineraris:

 • Sanitat
 • Cultura i mentalitats
 • Arts
 • Oci i festa
 • Alimentació
 • Educació i formació
 • Vestimenta
 • Habitatge
 • Transport
 • Sociabilitat i associacionisme
 • Economia familiar
 • Població i demografia
 • Conflictes
 • Veïnatge
 • Gènere

Les comunicacions hauran de seguir les pautes següents: l’extensió màxima serà de 20
pàgines de 2100 espais cadascuna, notes de
peu de pàgina incloses.

El termini d’inscripció de la comunicació, és a
dir, l’enviament del butlletí, del títol i un resum
màxim de 2100 caràcters és el 15 de juliol de
2009

El termini del lliurament de la comunicació és el 16 i 17 d’octubre de 2009 (el dia de la presentació de la comunicació).S’haurà de lliurar en format paper i digital (CD o per correu electrònic a:
historia@iepenedesencs.org
Institut d’Estudis Penedesencs
Carrer dels Ferrers núm. 54
08720 Vilafranca del Penedès (Barcelona)
93.892.19.79

Tríptic de la convocatòria

Formulari d'inscripció

Un cop emplenat, sols cal fer-lo arribar com a fitxer adjunt al correu electrònic:

historia@iepenedesencs.org

Un nou article

A la revista Del Penedès número 18 de l'Institut d'estudis Penedesencs podeu trobar un nou article meu. Aquest versa sobre la visita pastoral feta pel Bisbe Ponç de Gualba a les terres penedesenques l'any 1303. Ja vaig parlar de la importància de les visites pastorals per a l'estudi de la Història Medieval.

La revista Del Penedès és accessible en la seva totalitat a través del lloc web de l'Institut d'Estudis Penedesencs. També podeu accedir a l'antiga revista de l'Institut la Miscel·lània Penedesenca.

Esperem que gaudiu de l'article! Si voleu comentar-me res ja ho sabeu deixeu-me els vostres coemntaris!