dimecres, 16 d’abril de 2008

Dues Tesis sobre visites pastorals

Les visites pastorals són les inspeccions que fan els bisbes a les diòcesis per veure'n el seu estat, com es comporten el religiosos, les reformes de les parròquies i esglésies. Donen molta informació sobre aspectes socials. A Tesis Doctorals en Xarxa (TDX) n'hi han dues dedicades a aquest tipus de font.

La primera es centra en l'àmbit de la Baixa Edat Mitjana a la Tarraconense:

La Reforma eclesiàstica i religiosa de les diòcesis de la Tarraconense al llarg de la Baixa Edat Mitjana (a través dels qüestionaris de visites pastorals)

La segona, és d'època moderna als bisbats de Girona i Vic:

La Reforma Catòlica a la muntanya catalana a través de les visites pastorals: els bisbats de Girona i Vic (1587-1800)