dimarts, 29 d’abril de 2008

Dos articles sobre l'esclavitud Medieval

L'esclavitud no desaparegué amb l'Edat Mitjana. Fou una forma d'explotació laboral heredada de l'antiguitat i present al llarg de l'època medieval.

Us presento dos articles escrits per Josep Mª Llobet Portella. Aquest autor és professor de la UNED i especialitzat en els arxius de Cervera.

Ambdós articles són de la revista Espacio Tiempo y Forma III de l'esmentada UNED, dedicat a la història medieval.

El primer article tracta sobre vuit documents sobre esclaus medievals de l'any 1395. S'analitzen tres ventes d'esclaves i la cessió d'un esclau a Violant, esposa de Berenguer Cortilles.

El segon es centra en dozte documents situats a la Cervera medieval. Aquests són dels segles XIV i contenen ventes d'esclaus, una permuta d'un esclau per un cavall, la manumissió (alliberament) d'una esclava entre d'altres.

Dos articles per acostar-se una mica més a l'Edat Mitjana.