dijous, 16 d’abril de 2009

IV Seminari d'Història del Penedès

La història de la vida quotidiana és una especialitat historiogràfica apareguda fa uns anys que intenta omplir els buits que les fonts documentals de caràcter oficial presenten, tot centrant-se en les manifestacions del dia a dia de la gent. L’estudi de la vida quotidiana tracta de la recerca en la vida pública i privada, en l’espai i en el temps, en diferents períodes històrics, formacions socials i civilitzacions.

Depenent de la mirada que se li doni, pot tenir dimensions d’història general, història nacional, regional i local, i és en aquest darrer espai, de la microhistòria, en que el vol aprofundir en els estudis de la vida quotidiana

La Secció d’Història de l’Institut d’Estudis Penedesencs convoca, per a la tardor de l’any
2009, el IV Seminari d'Història del Penedès, sota la temàtica de LA VIDA QUOTIDIANA AL PENEDÈS HISTÒRIC, amb l’objectiu de conèixer l’evolució dels diversos aspectes de la vida quotidiana de la població penedesenca al llarg dels segles.

Sota el concepte de Penedès Històric s’hi aplega el territori de l’antiga vegueria i corregiment de Vilafranca (Alt i Baix Penedès,
Garraf, zones de l’Anoia i del Camp de Tarragona).

S’acceptaran comunicacions de l’àmbit de la prehistòria, la història antiga, l’edat mitjana, els temps moderns o el període contemporani. Les comunicacions poden versar sobre qualsevol temàtica relacionada amb la vida quotidiana.

A títol orientatiu es proposen els següents itineraris:

 • Sanitat
 • Cultura i mentalitats
 • Arts
 • Oci i festa
 • Alimentació
 • Educació i formació
 • Vestimenta
 • Habitatge
 • Transport
 • Sociabilitat i associacionisme
 • Economia familiar
 • Població i demografia
 • Conflictes
 • Veïnatge
 • Gènere

Les comunicacions hauran de seguir les pautes següents: l’extensió màxima serà de 20
pàgines de 2100 espais cadascuna, notes de
peu de pàgina incloses.

El termini d’inscripció de la comunicació, és a
dir, l’enviament del butlletí, del títol i un resum
màxim de 2100 caràcters és el 15 de juliol de
2009

El termini del lliurament de la comunicació és el 16 i 17 d’octubre de 2009 (el dia de la presentació de la comunicació).S’haurà de lliurar en format paper i digital (CD o per correu electrònic a:
historia@iepenedesencs.org
Institut d’Estudis Penedesencs
Carrer dels Ferrers núm. 54
08720 Vilafranca del Penedès (Barcelona)
93.892.19.79

Tríptic de la convocatòria

Formulari d'inscripció

Un cop emplenat, sols cal fer-lo arribar com a fitxer adjunt al correu electrònic:

historia@iepenedesencs.org