dimarts, 21 de juny de 2011

3r Congrés d'arqueologia experimental.

Els dies 17, 18 i 19 octubre 2011 es celebrarà a Banyoles (Girona), el 3r Congrés d'arqueologia experimental.

Els últims anys, la implementació de protocols i metodologies experimentals en la investigació arqueològica està esdevenint una pràctica cada vegada més habitual. D'aquesta manera, l'experimentació ocupa un lloc preeminent en la validació d'hipòtesis generades al voltant d'aspectes tan rellevants com la formació i transformació del registre arqueològic, la tecnologia de les societats pretèrites i les formes de vida del passat. Tot i la validesa de les aproximacions experimentals a la resolució d'algunes problemàtiques històriques, aquestes han tingut un desenvolupament desigual segons la tradició investigadora dels llocs on han estat aplicades.

Malauradament, al nostre país aquesta emergència ha estat tardana i amb ritme irregular, sovint vinculat a iniciatives aïllades, fora dels marcs institucionals i acadèmics. Una mostra d'això va ser la celebració del Seminari d'Arqueologia experimental, realitzat per Peter Reynolds l'any 1987 en els Estudis Universitaris de Vic (Barcelona), que es va materialitzar en la publicació del llibre Arqueologia experimental. Una perspectiva de futur (Eumo editorial, 1988).


Per fortuna en els últims anys aquesta situació ha revertit amb la celebració del primer Congrés d'Arqueologia experimental (Santander, 2005), que posteriorment va assolir una dimensió internacional amb el 2n Congrés internacional d'Arqueologia experimental (Ronda, 2008). La seva celebració va ser impulsada per l'Associació espanyola de Programes Experimentals-Experimenta-, fundada l'any 2005 per investigadors de diferents institucions. La celebració del 3r Congrés internacional d'Arqueologia experimental (Banyoles, 17-19 d'octubre) constitueix la prova més fefaent del seu interès i vigència.

Mitjançant la celebració d'aquest congrés pretenem assolir dos objectius generals:

- Exposar les aportacions recents de contingut teòric i metodològic que en el camp de l'Arqueologia experimental es desenvolupen a nivell internacional;
- Constituir un fòrum de trobada i debat entre el personal investigador i institucions implicades en la investigació i difusió del patrimoni arqueològic.
Per aquest motiu, seguint l'exemple de les trobades anteriors, el Congrés s'estructurarà al voltant de dos grans blocs:
- L'experimentació en Arqueologia com a línia d'investigació;
- L'Arqueologia experimental en la divulgació i valorització del patrimoni històric.


DATES I LLOCS DE CELEBRACIÓ


- El Congrés se celebrarà a la ciutat de Banyoles (Girona), del 17 al 19 d'octubre de 2011, a l'Auditori de l'Ateneu de Banyoles (c / Canal, 22-26), on tindran lloc les sessions de presentació de ponències i comunicacions.

ORGANITZACIÓ


Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles
Associació espanyola d'Arqueologia experimental - Experimenta
Consell Superior d'Investigacions Científiques - IMF, Barcelona
Museu d'Arqueologia de Catalunya
Universitat Autònoma de Barcelona - Departament de Prehistòria
Ajuntament de Forallac


SECRETARIAT CIENTÍFIC I D'ORGANITZACIÓ


Antoni Colom (CSIC - IMF, Barcelona)
Raquel Piqué (Universitat Autònoma de Barcelona)
Xavier Terradas (CSIC - IMF, Barcelona)
Ramon Buxó (Museu d'Arqueologia de Catalunya)
Lluís Figueras (Museu Arqueològic Comarcal - Ajuntament de Banyoles)
Millán Mozota (CSIC - IMF, Barcelona)
Iolanda Puigdevall (Museu Arqueològic Comarcal - Ajuntament de Banyoles)
Josep Tarrús (Museu Arqueològic Comarcal - Ajuntament de Banyoles)


COMITÈ CIENTÍFICEthel Allué (IPHES-URV, Tarragona)
Natàlia Alonso (Universitat de Lleida)
Javier Baena (Universitat Autònoma de Madrid)
Ignacio Clemente (CSIC - IMF, Barcelona)
Juan F. Gibaja (CSIC - IMF, Barcelona)
Clara Masriera (AOAM - Archaeological Open Air Museum, Calafell)
Antonio Morgado (Universitat de Granada)
Imma OLLICH (Universitat de Barcelona)
Roeland Paardekooper (EXARC-Exchange on Archaeological research and communication)
Pierre Pétrequin (CNRS - Laboratoire de chrono-environnement, Besançon)
Josep Pou (Universitat de Lleida)
Maria Saña (Universitat Autònoma de Barcelona)

Més informació