dimecres, 19 de maig de 2010

Sant Vicent Ferrer: edats, mals i cures (1)

Sant Vicent Ferrer (1350-1419) parla de temes molt diversos als seus sermons que moltes vegades no tenen res a veure amb la moral. Al volum IV (p. 283, Ed. Barcino) parla de les diverses edats de l'home. El predicador divideix les edats humanes en 7 grups:

Infantesa: dura fins als 7 anys.
Puerícia: fins als 14 anys.
Adolescència: fins als 21 anys.
Joventut: fins als 33 anys.
Virilitat: fins als 50.
Senectud: fins als 70 anys.
Decrepitud: fins a la mort.

Resulta molt interessant com fixa la joventut fins als 33 que és l'edat en que va morir Jesucrist i que no és tant diferent de la nostra divisió d'edats.

Al mateix volum (p. 116 i ss) també parla de les diverses formes de guarir als malalts. Ferrer divideix aquests guariments en deu:

Suor: Fent-lo abrigar fort, e llavors sua fort e guareix.
Vòmit: Axí com ara, quant algú ha mengat massa: si vols guarir, met-te los dits en la gola, si vols que n'isque, e hauràs sanitat.
Dieta: Lo mege [...] diu: guarda't no menjo sino ordiat, e no mengo fruyta ni carn de bou.
Untament: E dirà lo mege: "Hajam açò e allò", e untarà; mas calfen primer hun poch, e aprés tot suau unten-lo.
Sagnia: alguns que n'han terror; [...] E lo mege vol que axí vage e que·s sagnon, e açò per dues rahons: la huna perquè n'isque la sanch podrida; e l'altra, que encara que la sanch sie bona, mas te'n massa, e per ço fa-la'n exir.
Cauteri: vol dir ferre cremant [...] son algunes malalties tant forts que no poden guarir sinó per foch, axí com la fístola que·s met en la cama, e has de guardar ab foch.
Cristiri [Clisteri o lavativa]: car dien los metges que la medicina que pus tost guareix és lo cristiri, mas és vergonyosa.
Dormir: açò naturalment ó veu hom. Ferrer ho exemplifica amb la figura de Llàtzer.
Exercici: ço és per treball de cors, car algunespersones són que porien treballar. mas no·u fan, e pren-los enaxí com al ferre, que si no·l mouen, se rovelle.
Purga: car lo metge, pus que ha donat lo exarop, aprés done la purga.

Com veieu la medicina medieval era força rudimentària però s'assembla en algunes coses a la nostra: es recomana fer excercici, dormir, fer dieta per segons quins mals... Alguns recorden als remeis antics: cataplasmes i una gran suada per eliminar els constipats... peseu-hi! D'aquí no gaire la segona part!