dimarts, 23 de desembre de 2008

El Portal ARCA

Al portal ARCA (Arxiu de Revistes Catalanes Antigues) es poden trobar revistes catalanes digitalitzades ja desaparegudes. És un projecte impulsat per la Biblioteca de Catalunya.

Podem fer cerques per paraules i per títols de les revistes. L'únic problema que hi hem localitzat és que les revistes no són en format PDF, sinó en arxiu d'imatge. Si sumem a això que les imatges no les podem descarregar fa que sigui difícil (no impossible) obtenir les imatges.

Destaquem diversos títols:

  • Catalana: Revista literària setmanal (des del 1921, quinzenal) fundada a Barcelona el 1918 per Francesc Matheu, com a tribuna popular des d'on poder combatre la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans i les seves normes ortogràfiques i, en certa manera, com a succedani de la 'Il·lustració Catalana'
  • Butlletí de l'Ateneu Barcelonés: L'Ateneu Barcelonès, que ja havia publicat un butlletí des de 1879 a 1883 (però aleshores en llengua castellana), va decidir de tornar-lo a publicar, pel gener-març de 1915. Seria trimestral, en català (però inserint treballs en castellà) i duria el títol Butlletí de l'Ateneu Barcelonès. "L' objecte que es proposa la Junta ... no és altre que dotar novament l'Ateneu d'un orgue d'exteriorització de les seves tasques, tendint a reunir les ja fetes com a estimularne d'altres ab exemple i la difusió".
  • Catalunya literària: Novament trobem el títol Catalunya donat a una publicació. Val a dir que, a partir del número 2, aquesta, que encetava la seva existència el 15 de juny de 1921, canvia el nom pel de Catalunya Literària. El subtítol és més explícit: “revista de literatura catalana. Portaveu de tots els Jocs Florals i concursos literaris de Catalunya. Es publicarà cada quinze dies”.
  • En Patufet: Primera revista infantil en català, fundada a Barcelona el 1904 per Aureli Capmany. Adquirida al cap d'un any per l'editor Baguñà, des del 1910 en fou el principal col·laborador Josep M.Folch i Torres.
  • Arc-voltaic: evista apareguda a Barcelona de la qual sortí només un número publicat al febrer del 1918.Dirigida per Joan Salvat-Papasseit, comptava com a col·laboradors amb E. Eroles, J. Torres-Garcia, J. Folguera, etc., amb il·lustracions de Barradas. Era una publicació sobre literatura i art que responia al corrent avantguardista de l'època .La coberta de l'únic número que aparegué fou il·lustrada per Joan Miró.
Doneu-hi una volta per aquesta immensa web i trobareu petites joies.

Des de el blog Àvols Fembres us desitgem BONES FESTES I BONA ENTRADA D'ANY