dimarts, 3 de juny de 2008

La conducta sexual dels jueus a l'Edat Mitjana


Avui us presento un article sobre els jueus medievals i el sexe. L'autor és Yom Tov Assis, professor de la Universitat Hebrea de Jerusalem.

L'article fou publicat a la revista Tamid de l'Institut d'Estudis Catalans l'any 2001.

L'atricle fa un repàs per les conductes sexuals dels jueus, les seves regulacions i les relacions íntimes amb els altres grups ètnics (cristians i musulmans). Assis utilitza una acurada bibliografia i també fonts directes. Entre les fonts directes cal destacar els registres de Cancelleria, les Cartes Reials i els Processos d'Audiència de l'Arxiu de la Corona d'Aragó, les "responsa" de Salomó Ben Adret, els escrits d'Isaac Al-Fasí, entre molts altres.

L'autor no situa l'article en un marc geogràfic concret sinó que va donant exemples de diversos llocs de la geografia: Girona, Barcelona, Vilafranca del Penedès, València, Castella... La lectura, tot i ser un article especialitzat, és fàcil i amena.