dilluns, 21 d’abril de 2014

Matrimonis mixtos a l'Edat Mitjana

Un dels sagraments més importants a l'Edat Mitjana era el matrimoni. La unió entre una dona i un home havia de ser pública, amb testimonis i feta a un temple oficial.

Un dels delictes més perseguits eren els matrimonis mixtos entre crisitans, jueus i musulmans. Què passava quan s'esdevenia un d'aquests matrimonis? Aquest és el tema de l'interessant article de James Avery Brundage, publicat l'any 1988 a la revista Springer. Brundage és un gran estudiós de la sexualitat a l'Edat Mitjana i destaca pels seus articles i llibres sobre aquesta temàtica.

Esperem que el gaudiu!