divendres, 27 de març de 2009

Com fer cerques "expertes" al Google (II)

Continuem amb les cerques expertes al google:

L'ús de comodins
  • Es pot fer ú a les nostres cerques dels comodins. Aquest equival al sign "*". L'asterisc pot ser utilitzat per a substituïr una paraula i així facilitar les cerques. Per exemple:

"els * anys"
"els * * anys"

Majúscules i minúscules

  • No és necessari distingir majúscules i minúscules. Una cerca "noTícieS" equival a "NOTÍCIES" i a "notícies" i també a "NotíCieS". No equivaldria a "noticies" perquè no hauriem posat l'accent al mot.

Ús de l'ordre site

  • Aquesta ordre és molt útil ja que ens permet fer cerques de paraules dintre d'un web. Per exemple si busquem "rei alfons" a archive.org haurem d'escriure: rei alfons site:archive.org. Fixeu-vos que després de l'ordre site hem escrit dos punts i sense espai.
Espero que quests consells us siguin útils per a les vostres cerques i investigacions!