dijous, 5 de desembre de 2013

Presentat el llibre blanc de la Cultura al Penedès

El Llibre Blanc de la Cultura al Penedès és una aproximació diagnòstica de l’estat de la cultura al Penedès que va ser elaborar l’Institut d’Estudis Penedesencs amb la col·laboració del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona i la Fundació Obra Social de Caixa Penedès -l’actual Fundació Pinnae-.
Llibre Blanc de la Cultura al Penedès
Aquest estudi concep, d’una banda, una aproximació diagnòstica de l’estat de la cultura al territori, el que seria la primera fase que ja va ser publicada i presentada, i de l’altra banda un procés participatiu que ha de servir de base pels debats sobre el present i el futur de la Cultura al Penedès, el que seria la segona fase que ara s’està desenvolupant.
A partir de l’aproximació diagnòstica de la primera fase, es dissenya aquest procés participatiu que ha d’avalar els continguts i la diagnosi del document del Llibre Blanc de la Cultura al Penedès, una aproximació diagnòstica i ha d’obrir nous marcs de col·laboració al territori, acompanyats d’un debat conjunt sobre estratègies i accions a emprendre acompanyats d’un debat conjunt sobre les estratègies i accions a emprendre per encarar el present i el futur. Aquesta segona fase doncs, es concreta en tres tipus d’accions: taules d’àmbit, on es reuneixen els agents del territori per sectors culturals, taules transversals, on es reuneixen agents i representants polítics per tractar temàtiques transversals, i els debats oberts per tractar temes d’actualitat al voltant de la cultura.