dimarts, 3 d’agost de 2010

Un portal de premsa antiga

El Ministeri de Cultura ha endegat La Biblioteca Virtual de Prensa Histórica, una biblioteca digital per a consultar exemplars de diaris i revistes la majoria desapareguts. La biblioteca té un potent cercador per fer les cerques dintre dels textos de les capçaleres.

Les capçaleres que més m'han cridat l'atenció són:

-Boletín de la Sociedad Arqueológica Luliana: revista mallorquina sobre ciències socials i arqueologia. Encara es publica actualment. [WEB]

-La Renaixensa: revista literària desapareguda el 1905.

-El Pebrot: publicació bimensual humorística de Figueres.

-L'Esquella de la torratxa: setmanari satíric, republicà i anticlerical desaparegut el 6 de gener de 1939.

-La Campana de Gràcia: setmanari polític desparegut el 1934. La imatge és d'aquest setmanari i versa sobre la guerra de Cuba.

-La Veu de Catalunya: s'autodefinia com a "diari no polític però clá i catalá"

No es necessita cap registre i es poden descarregar les pàgines en format PDF gratuïtament. Doneu-hi un tomb!